Menu

Styczeń

 

Intencja ogólna:

Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów. 

 

Intencja misyjna:

Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus. 

 

Luty

 

Intencja ogólna:

Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie. 

 

Intencja misyjna:

Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej. 

 

Marzec

 

Intencja ogólna:

Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet. 

 

Intencja misyjna:

Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii. 

 

Kwiecień

 

Intencja ogólna:

Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych. 

 

Intencja misyjna:

Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę. 

 

Maj

 

Intencja ogólna:

Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju. 

 

Intencja misyjna:

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom. 

 

 

Czerwiec 

 

Intencja ogólna:

Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. 

 

Intencja misyjna:

Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. 

 

Lipiec 

 

Intencja ogólna:

Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego. 

 

Intencja misyjna:

Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych. 

 

Sierpień 

 

Intencja ogólna:

Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione. 

 

Intencja misyjna:

Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. 

 

Wrzesień 

 

Intencja ogólna:

Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. 

 

Intencja misyjna:

Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

 

Październik 

 

Intencja ogólna:

Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata. 

 

Intencja misyjna:

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu. 

 

Listopad 

 

Intencja ogólna:

Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci. 

 

Intencja misyjna:

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów. 

 

Grudzień 

 

Intencja ogólna:

Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 

 

Intencja misyjna:

Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 

 

Watykan, 1 lutego 2013 r. 

BENEDICTUS PP XVI

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
23 października 2017

(296. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2074

Statystyki

statystyka