Menu

REKOLEKCJE O MODLITWIE

 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje o modlitwie, które prowadzić będzie Ks. Jerzy Frankiewicz.

Przyjdź, posłuchaj, pomódl się razem z nami!

Codziennie o 19:00 w dniach 4-6 lutego 2019r.

w Parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu. 

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w domu przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II

Zamość, 30 listopada 2015 r.

L.dz. 558/Gł/15

 

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego

ustanawiający kościoły jubileuszowe

i określający zasady zyskiwania odpustów

z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka, którą wyraził w bulli Misericordiae Vultus (Oblicza Miłosierdzia) z dnia 11 kwietnia 2015 r., od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli od 8 grudnia 2015 r. do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. W Roku Świętym wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust nawiedzając cztery Bazyliki Papieskie w Rzymie, własną świątynię katedralną lub inne kościoły wyznaczone przez biskupów diecezjalnych. Przejście przez „bramę miłosierdzia” oraz nawiedzenie miejsc jubileuszowych, powinno łączyć się z wyznaniem wiary, przeżyciem Sakramentu pokuty i pojednania, pełnym uczestnictwem we Mszy świętej, modlitwą do Bożego miłosierdzia, oraz podjęciem ochotnego wysiłku nawrócenia i przemiany życia.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego, związanego z nawiedzeniem miejsc jubileuszowych, są zwyczajne: stan łaski uświęcającej, szczere pragnienie oderwania się od jakiegokolwiek grzechu,  modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wyznanie wiary w jednej z obowiązujących formuł oraz dowolna modlitwa za Ojca świętego i w jego intencjach.

 

Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Papież przyznał również możliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i każdemu, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

 

Stosownie do postanowień Papieża, kierując się pragnieniem duchowego dobra wszystkich diecezjan, dla których Miłosierdzie Boże ma się stawać coraz bardziej drogą łączącą Boga z człowiekiem i otwierać serca na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Misericordiae Vultus 1-2), niniejszym ustanawiam następujące kościoły i kaplice szpitalne oraz klasztorne w naszej diecezji jako „miejsca jubileuszowe”, w których, oprócz Kościoła Katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu i Kościoła Konkatedralnego pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przez wszystkie dni Roku Miłosierdzia, wierni będą mogli zyskiwać odpusty:

 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie

Bazylika Mniejsza w Radecznicy

Kościół pw. MB Królowej Polski w Zamościu

Kościół pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu

Kościół pw. Św. Brata Alberta w Zamościu

Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu

Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Zamościu

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim 

Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju 

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju 

Kościół pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie 

Kaplica szpitalna Szpitala Niepublicznego w Zamościu

Kaplica szpitalna Szpitala Jana Pawła II w Zamościu 

Kaplica szpitalna Szpitala w Lubaczowie 

Kaplica szpitalna Szpitala w Tomaszowie Lubelskim

Kaplica szpitalna Szpitala w Hrubieszowie 

Kaplica szpitalna Szpitala w Biłgoraju

Kaplica klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu

Kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach

 

Duszpasterze posługujący w tych kościołach i kaplicach są zobowiązani każdego dnia, przez czas trwania Roku Miłosierdzia, do zorganizowania 30-minutowego wystawienia Najświętszego Sakramentu przed jedną z Mszy świętych lub w innym dogodnym i podanym do wiadomości wiernych terminie. W czasie adoracji należy zapewnić wiernym okazję do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.

 

Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej będzie miała miejsce w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu. Natomiast symboliczne otwarcie Drzwi Miłosierdzia w Katedrze Zamojskiej dokona się w dniu 12 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 18.00. Na obydwa te wydarzenia, połączone z celebracją Eucharystii, serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan.

 

                   Niech Bóg okaże nam łaskawie swoje Miłosierdzie!

 

                   Z modlitwą i błogosławieństwem

 

† Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Ks.  Michał Maciołek

       Kanclerz


 

INAUGURACJA ROKU MIŁOSIERDZIA 

W DIECEZJI ZAMOJSKO - LUBACZOWSKIEJ

 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek oraz Duszpasterze parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu serdecznie zapraszają duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan na uroczystą inaugurację Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Będzie ona miała miejsce dnia 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek), w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Eucharystii o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

ks. Michał Maciołek

Kanclerz Kurii Diecezjalnej

w Zamościu


W niedzielę 6 października 2013r. o godz. 12:00 

Pasterz naszej Diecezji JE Ks. Bp Marian Rojek

dokonał poświęcenia naszego Kościoła. 

 

Materiał filmowy wykonany i udostepniony przez

TV Internetowa Zamość

 

http://zamosc.tv/tv/5840-poswiecenia-kosciola-p-w-milosierdzia-bozego/ 

MIŁOSIERDZIE BOŻE
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!?
Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 
Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II:
„Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata.
Bądżcie świadkami miłosierdzia!”
(Łagiewniki, 2002).

 


Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Relikwie św. s.Faustyny

"Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.

 

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali zródło nadziei.

 

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna

miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!"

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki - 17 VIII 2002r.

Dzisiaj jest

środa,
23 stycznia 2019

(23. dzień roku)

Święta

Środa, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1926222

Statystyki

statystyka